Qeveria zgjat gjendjen e jashtëzakonshme deri në 23 qershor

Shqipëria ka bërë shpalljen e Gjendjes së Fatkeqsisë Nayrore nga Koronavirusi në 24 Mars të këtij viti ndërsa mësohet se qeveria ka vendosur shtyrjen e afat it të funksionimit të saj.

Këshilli i Ministrave parashikon që gjendja e jashtëzakonshme të vijojë deri më 23 Qershor të këtij viti, ndërkohë mësohet se Këshilli i Europës është vënë periodikisht në dijeni të situatës dhe do të njoftohet në vijim mbi masat e reja ndaj popullatës për shmangien e përhapjes së koronavirusit. Këtë e dëshmon një document që është nxjerrë ngaq KE dhe që ështëadresuar nga Qeveria shqiptare.

“Shqyrtim i projektvendimit “Për propozimin Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, të shpallur me vendim nr. 243 datë 24.03.2020, të Këshillit të Ministrave.””, shkruhet në rendin e ditës së Këshillit të Ministrave.

Mësohet se vendimi i qeverisë shqiptare pritet ti dërgohet Kuvendit për miratim.

Më 11 Mars 2020, Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, shpalli gjendjen e epidemisë me Urdhrin nr.156 / 2. Për më tepër, Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për të mbrojtur shëndetin e popullatës nga infeksioni i shkaktuar nga COVID-19 miratoi disa masa të tjera. Sidoqoftë, rritja e numrit të personave të infektuar kërkonte marrjen e masave shtesë. Më 15.03.2020 Këshilli i Ministrit miratoi Aktin Normativ Nr.3 “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID 19”.

Për më tepër, më 24 mars 2020 Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë vendosi gjendjen e katastrofës natyrore në mënyrë që të sigurojë kontrollin e përhapjes së virusit COVID-19 në të gjithë territorin e Shqipërisë. Qëllimi i vendimit është të sigurojë sigurinë epidemiologjike, të kufizojë përhapjen e COVID-19 dhe të sigurojë shëndetin publik në nivel kombëtar. Vendimi i Këshillit të Ministrave kufizoi disa të drejta themelore të njeriut dhe lirinë e parashikuar në nenet 37, 38, 41, paragrafi 4, 49 dhe 51 të Kushtetutës së Shqipërisë. Gjendja e katastrofës natyrore fillon në 24 Mars 2020.