Non-grata e Berishës- Yuri Kim: Aksush nuk mund të negociojë për këtë vendim

 

Ambasadorja Yuri Kim i është rikthyer çështjes së shpalljes non-grata të ish-kryeministrit Sali Berisha, duke theksuar se aksush nuk mund të negociojë për këtë vendim dhe se ligji amerikan është i përcaktuar qartë si veprohet në të tilla raste.

Reagimi i Yuri Kim vjen një ditë pasi në studion e Opinion, Baton Haxhia akuzoi drejtëpërsëdrejti Oerd Bylykbashin se ka vepruar si negociator për të shpëtuar Berishën nga shpallja non-grata.

Mirëpo për amabsadoren Kim kjo gjë nuk mund të ndodhë kategorikisht. Ajo madje përmend dhe përpjekjet që mund të bëjnë personat që preken nga ky ligj (në këtë rast Berisha) për të fajësuar komplotet, mirëpo ajo shton se faktet janë të pamohueshme.

“7031 (c) përcakton se ky ligj nuk i nënshtrohet “negocimit” dhe askush nuk duhet të pretendojë të jetë “ndërmjetës”. Ata që janë subjekt i këtij ligji mund të fajësojnë komplotet, por faktet janë të pamohueshme. Pres. Biden e ka bërë të qartë se do të mbajnë përgjegjësi ata që përfshihen në korrupsion“, shkruan Yuri Kim.

Memorandumi i shperndare nga Yuri Kim

Seksioni 1. Politika. Korrupsioni gërryen besimin e publikut; pengon qeverisjen efektive; shtrembëron tregjet dhe qasjen e barabartë në shërbime; nënvlerëson përpjekjet e zhvillimit; kontribuon në brishtësinë kombëtare, ekstremizmin dhe migrimin; dhe u jep udhëheqësve autoritarë një mjet për të minuar demokracitë në të gjithë botën. Kur udhëheqësit vjedhin nga qytetarët e kombeve të tyre ose oligarkët kundërshtojnë sundimin e ligjit, rritja ekonomike ngadalësohet, pabarazia zgjerohet dhe besimi në qeveri bie.

Vetëm në aspektin financiar, kostot e korrupsionit janë marramendëse. Shtë vlerësuar se aktet e korrupsionit rrjedhin midis 2 dhe 5 përqind nga produkti i brendshëm bruto global. Ndërsa shpenzimet e tilla nuk ndahen në mënyrë të barabartë në të gjithë botën, abuzimi i pushtetit për përfitime private, shpërdorimi i pasurive publike, ryshfeti dhe forma të tjera të korrupsionit ndikojnë në çdo vend dhe komunitet. Të ardhurat e këtyre akteve kalojnë kufijtë kombëtarë dhe mund të ndikojnë në ekonomitë dhe sistemet politike larg origjinës së tyre. Kompanitë anonime, sistemet financiare të errëta dhe ofruesit e shërbimeve profesionale mundësojnë lëvizjen dhe pastrimin e pasurisë së paligjshme, përfshirë në Shtetet e Bashkuara dhe demokracitë e tjera të bazuara në sundimin e ligjit.

Korrupsioni kërcënon sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, barazinë ekonomike, përpjekjet globale kundër varfërisë dhe zhvillimit, dhe vetë demokracinë. Por duke parandaluar dhe luftuar në mënyrë efektive korrupsionin dhe duke demonstruar përparësitë e qeverisjes transparente dhe të përgjegjshme, ne mund të sigurojmë një avantazh kritik për Shtetet e Bashkuara dhe demokracitë e tjera.

Në nxjerrjen e këtij Memorandumi për Studimin e Sigurisë Kombëtare, unë vendos kundërshtimin e korrupsionit si një interes kryesor i sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Administrata ime do të udhëheqë përpjekjet për të promovuar qeverisjen e mirë; të sjellë transparencë në Shtetet e Bashkuara dhe sistemet financiare globale; parandalimin dhe luftimin e korrupsionit brenda dhe jashtë vendit; dhe e bëjnë gjithnjë e më të vështirë për aktorët e korruptuar të mbrojnë aktivitetet e tyre.

Sek. 2. Strategjia. Në përputhje me rrethanat, unë drejtoj Asistentin e Presidentit dhe Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare, në koordinim me Asistentin e Presidentit për Politikën Ekonomike dhe Asistentin e Presidentit për Politikën e Brendshme, për të kryer një proces rishikimi ndërinstitucional nën Memorandumin e Sigurisë Kombëtare/NSM-2 (Rinovimi i Sistemit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare) dhe zhvillimi i një strategjie presidenciale që, kur zbatohet, do të forcojë ndjeshëm aftësinë e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara për:

(a) Modernizimi, rritja, koordinimi, burimet dhe përmirësimi i aftësisë së departamenteve dhe agjencive (agjencive) kryesore ekzekutive, përfshirë ato të përfaqësuara në rishikim dhe të listuara më poshtë, për të promovuar qeverisjen e mirë dhe parandaluar dhe luftuar korrupsionin, përfshirë, sipas nevojës , duke i propozuar Kongresit legjislacionin përkatës;
(b) Luftoni të gjitha format e financimit të paligjshëm në Shtetet e Bashkuara dhe sistemet financiare ndërkombëtare, përfshirë zbatimin e fuqishëm të ligjit Federal që kërkon nga kompanitë e Shteteve të Bashkuara të raportojnë pronarin ose pronarët e tyre përfitues në Departamentin e Thesarit; zvogëlimi i sekretit financiar në det të hapur; përmirësimi i shkëmbimit të informacionit; dhe, sipas nevojës, identifikimin e nevojës për reforma të reja;
(c) Të mbajnë përgjegjës individët e korruptuar, organizatat kriminale transnacionale dhe lehtësuesit e tyre, duke përfshirë, dhe kur është e përshtatshme, identifikimin, ngrirjen dhe rikuperimin e pasurive të vjedhura përmes rritjes së shkëmbimit të informacionit dhe mbledhjes dhe analizës së inteligjencës, veprimeve kriminale ose civile, këshillimeve dhe sanksione ose autoritete të tjera, dhe, kur është e mundur dhe e përshtatshme, kthimin e aseteve të rikuperuara në dobi të qytetarëve të dëmtuar nga korrupsioni;
(d) Forcimi i kapaciteteve të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare dhe organeve shumëpalëshe të fokusuara në krijimin e normave globale kundër korrupsionit, rikuperimin e aseteve, promovimin e transparencës financiare, inkurajimin e qeverisë së hapur, forcimin e kornizave të institucioneve financiare për parandalimin e korrupsionit në projektet e financimit të zhvillimit dhe luftimin e parave pastrim, financim të paligjshëm dhe ryshfet, duke përfshirë, aty ku është e mundur, adresimin e anës së kërkesës për ryshfet;
(e) Mbështetni dhe forconi kapacitetin e shoqërisë civile, mediave dhe aktorëve të tjerë të mbikëqyrjes dhe llogaridhënies për të kryer kërkime dhe analiza mbi trendet e korrupsionit, për të mbrojtur masat parandaluese, për të hetuar dhe zbuluar korrupsionin, për të mbajtur përgjegjës udhëheqësit dhe për të informuar dhe mbështetur llogaridhënien e qeverisë dhe përpjekjet për reforma dhe puna për t’u siguruar këtyre aktorëve një mjedis të sigurt dhe të hapur operimi brenda dhe jashtë vendit;
(f) Puna me partnerët ndërkombëtarë për të luftuar korrupsionin strategjik nga udhëheqësit e huaj, ndërmarrjet e huaja shtetërore ose të lidhura me to, organizatat kriminale transnacionale dhe aktorët e tjerë të huaj dhe bashkëpunëtorët e tyre vendas, duke përfshirë, duke mbyllur boshllëqet e shfrytëzuara nga këta aktorë për të ndërhyrë në proceset demokratike në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë saj;

(g) Të shtohen përpjekjet për të rritur shpejt dhe me fleksibilitet burimet e Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të ndihmës hetimore, financiare, teknike, politike dhe të tjera për vendet e huaja që shfaqin dëshirën për të zvogëluar korrupsionin;
(h) Ndihmon dhe forcon kapacitetin e autoriteteve dhe institucioneve vendore (përfshirë ato shtetërore dhe vendore), si dhe partnere dhe qeveri të tjera të huaja në të gjitha nivelet, për të zbatuar masat e transparencës, mbikëqyrjes dhe llogaridhënies, të cilat do të luftojnë korrupsionin dhe do të sigurojnë qytetarët e tyre me informacion të arritshëm dhe të përdorshëm në lidhje me programet, politikat dhe shpenzimet e qeverisë;
(i) Promovimi i partneriteteve me sektorin privat dhe shoqërinë civile për të mbrojtur masat kundër korrupsionit dhe për të ndërmarrë veprime për parandalimin e korrupsionit; dhe
(j) Krijimi i praktikave më të mira dhe mekanizmave të zbatimit të tillë që asistenca e huaj dhe aktivitetet e bashkëpunimit të sigurisë të kenë masa të parandalimit të korrupsionit të integruar.

Sek. 3. Rishikimi Ndër agjenci. Në përputhje me këtë memorandum, rishikimi ndërinstitucional do të marrë parasysh rekomandimet e studimeve të ekspertëve dhe do të përfshijë përfaqësues nga agjencitë dhe zyrat e mëposhtme:
(a) Zyra e Nënkryetarit;
(b) Departamenti i Shtetit;
(c) Departamenti i Thesarit;
(d) Departamenti i Mbrojtjes;
(e) Departamenti i Drejtësisë;
(f) Departamenti i Tregtisë;
(g) Departamenti i Energjisë;
(h) Departamenti i Sigurisë Kombëtare;
(i) Zyra e Menaxhimit dhe Buxhetit;
(j) Misioni i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara;
(k) Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare;
(l) Agjencia Qendrore e Inteligjencës;
(m) Zyrën e Kryetarit të Shefave të Përgjithshëm të Shtabit;
(n) Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar; dhe
(o) Agjencia e Sigurisë Kombëtare.

Departamentet ekzekutive dhe agjencitë do t’i përgjigjen të gjitha kërkesave të Asistentit drejtuar Presidentit dhe Këshilltarit të Sigurisë Kombëtare për informacion, analiza dhe ndihmë në lidhje me rishikimin ndërinstitucional. Rishikimi ndërinstitucional do të përfundojë brenda 200 ditëve nga data e këtij memorandumi dhe Asistenti i Presidentit dhe Këshilltari i Sigurisë Kombëtare do t’i paraqesë një raport dhe rekomandime Presidentit për udhëzime dhe veprime të mëtejshme.