Ndihmë për pandemine / Bujar Leskaj përgjysmon pagën e tij deri në fund të vitit 2020

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Leskaj ka marrë vendim për përgjysmimin e pagesës deri në fund të vitit 2020.

Drejtuesit e institucioneve të pavarura i përgjigen thirrjes së kreut të kuvendit për përgjysmimin e pagesës.

Thirrjes së Kuvendit i janë bashkuar dhe anëtarët e KLGj Naureda Llagami, Ilir Toska, Birkena Ukperaj, Erjon Muharremaj dhe Fatmira Luli.

Kësaj thirrje i është përgjigjur edhe Avokatja e Popullit Erinda Ballanca.