Listat e hapura zgjedhore si mundesi e perfqesimit politik te popullit

Reforma zgjedhore duhet ti ktheje poullit shqiptar te drejten kushtetuese te zgjedhjes se perfaqesuesve politike . Shqiptaret kane te drejte te dine dhe te zgjedhin personin qe do ti perfaqesoje ne parlament …

Listat e hapura zgjedhore si mundesi e perfqesimit politik te popullit

Reforma zgjedhore duhet ti ktheje poullit shqiptar te drejten kushtetuese te zgjedhjes se perfaqesuesve politike . Shqiptaret kane te drejte te dine dhe te zgjedhin personin qe do ti perfaqesoje ne parlament …

Posted by Nebil Cika on Friday, 29 May 2020