Eri! Halli më i madh i Edit!

Red Varaku Kur e mori Erin nga Tërpani në ekipin e tij, e përzgjodhi pikërisht për shkak të mungesës së karakterit dhe papjekurisë në formim, që Veliaj asokohe reflektonte deri në verbim. Një adoleshent pa personalitet dhe pa kërbisht…